Viktig info

Rødøy Legekontor:
På Rødøy Legekontor arbeider det to leger og en helsesekretær. Legen har kontordag på de fleste steder i kommunen. På Rødøy er det kontordag hver mandag.

VED ØYEBLIKKELIG HJELP RING 113

Legevakt: tlf 116 117 (hastesituasjoner, ikke livstruende)

Legekontor: tlf 75 09 88 50 (timebestilling, råd, resepter)

Helsesøster finnes på Helsesenteret. Jordmor kommer fra Helgelandssykehuset.

Rødøy Omsorgsenter:
Vi har et flott sykehjem med 2 avd. Dette er den største arbeidsplassen på øya.
Tlf: 759 98 970

Rødøy Skole:
Vi har både barne og ungdomskole. Elevene får god oppfølging fra 1 -10 klasse. Vi har 5 lærere og 1 rektor.
Tlf: 750 98 070 / 750 98 071

Rødøy Barnehage:
Vi har en flott barnehage, med gode utemuligheter. Kommunen har sørget for full barnehagedekning.
Tlf: 750 96 102

Rødøy Bibliotek:
Biblioteket ligger på skolen og har åpent mandag kl. 17.00 18.00

Nærmat:
Er vår kjære matbutikk. De har åpent ukedager fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Lørdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
De har også post i butikk. Tlf: 906  61 941

Ekspedisjon::
For bestilling av båt, sending av gods og lignende, ring Odd på tlf: 979 68 650
13096_351723398270012_1813661737_n

Legg igjen en kommentar